În perioada care a trecut de la lansarea noului sit, LiterNet a devenit un nume şi o emblemă cunoscute iubitorilor de cultură, succesul Editurii, al Programului cultural şi al Atelierului făcându-ne să ne gândim la o lărgire a activităţii. Acest lucru implică însă necesitatea găsirii unor surse de finanţare, până în acest moment situl fiind dezvoltat şi administrat exclusiv prin munca benevolă a redactorilor şi tehnicienilor lui.

În vederea trecerii la această nouă etapă a dezvoltării sitului, pe 2 august 2002 a fost înfiinţată Asociaţia LiterNet, persoană juridică fără scop patrimonial, înregistrată sub numărul: 10974/2002, cod fiscal nr.14791770/02.08.2002.

Scopul Asociaţiei LiterNet este desfăşurarea de acţiuni, proiecte şi programe cu specific cultural, ştiinţific şi educaţional prin portalul cultural LiterNet sau prin alte mijloace specifice.

Cele mai importante obiective înscrise în Statutul asociaţiei sunt:

 1. dezvoltarea şi promovarea portalului cultural LiterNet (in format electronic sau imprimat), a revistelor şi a materialelor conexe produse de LiterNet (Revista LiterNet, Aniversări literare, Agenda Culturală) pe Internet şi eventual imprimate;
 2. crearea şi permanenta completare a unei biblioteci de literatură şi respectiv a unor biblioteci specializate acoperind diverse domenii ştiinţifice pe diverse suporturi;
 3. promovarea pe plan intern şi internaţional a unei identităţi culturale actuale a României prin prezentarea unor opere şi activităţi reprezentative pentru contemporaneitate, în contrast cu imaginea semănătoristă cultivată cu precădere în ultimii ani de forurile culturale
 4. realizarea unor baze de date cu informaţie culturală de folosinţă publică, dar care în acest moment nu este accesibilă din motive tehnice (spre exemplu realizarea unui catalog al apariţiilor editoriale din România pe baza codurilor ISBN)
 5. crearea unor oportunităţi de schimburi de informaţie culturală prin dublarea unor secţiuni ale sitului cu versiuni în limbi străine (de exemplu bibliotecile LiterNet) sau cu rezumate ale acestora (sinopsisuri de piese de teatru, de romane etc)
 6. culegerea, traducerea şi prezentarea informaţiei culturale străine de interes pentru creatorii români, în vederea unei circumscrieri a cadrului cultural internaţional

În vederea realizării acestor proiecte avem în vedere:

 1. cooperarea cu organizaţiile naţionale şi internaţionale de profil sau care participă la proiecte similare (prin partenariate, reprezentare, preluare de fonduri);
 2. cooperarea cu diferite asociaţiile ale unor grupuri defavorizate (persoane cu handicap, copii, tineri, bătrâni etc) pentru realizarea unor proiecte culturale, pentru folosirea culturii ca mijloc de inserare/reinserare socială a acestor categorii de persoane;
 3. colaborarea cu orice persoană fizică sau juridică având aceleaşi interese, din ţară şi din străinătate
 4. desfăşurarea de activităţi economice cu caracter accesoriu şi în strânsă legătură cu scopurile propuse prin statut (în măsura în care Asociaţia este iniţiatoarea unei societăţi comerciale, dividendele rezultate în urma activităţii acestei societăţi vor fi sau reinvestite pe loc sau, în mod obligatoriu, vor fi înglobate in bugetul Asociaţiei),
 5. acoperirea parţială sau totală a cheltuielilor de redactare, tehnoredactare şi imprimare pe diverse suporturi a materialelor cu caracter cultural, ştiinţific sau educaţional potrivit scopului Asociaţiei, prin găsirea unor finanţări pe proiecte.

Poate beneficia de proiectele Asociaţiei LiterNet orice persoană, fără discriminări pe criterii de rasă, sex, etnie, opţiune si apartenenţă politică sau religioasă.

Din acest moment Asociaţia LiterNet se va implica în proiecte care să asigure finanţarea parţială sau totală a programelor culturale pe care secţiunile portalului nostru le-au deschis.

Toate contribuţiile sponsorilor (care vor putea fi direcţionate spre anumite proiecte sau vor fi puse la dispoziţia Asociaţiei pentru finalizarea oricărui dintre proiectele iniţiate de aceasta) vor fi anunţate public (mai puţin în cazul în care finanţatorii îşi exprimă explicit dorinţa de a rămâne anonimi) iar desfăşurarea proiectelor finanţate va putea fi continuu urmărită pe situl nostru, cheltuielile şi destinaţiile acestora fiind periodic publicate pe sit.

Persoana de contact în problemele asociaţiei este Violeta Bozocea ([email protected], tel: +4 0723 204268).

Sus